Samen vooruit

Een blended ontwikkeltraject

14 november 2018
case - samen vooruit - hrd groep

Vraag

Een middelgrote gemeente heeft te maken met een belangrijke decentralisatie. Door deze decentralisatie komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij de medewerkers. De vraag die deze gemeente aan ons stelde was: ‘Hoe kunnen wij onze medewerkers klaar maken voor deze nieuwe situatie?’En hoe zorgen wij er voor dat zij tot hun recht komen en zich onderdeel voelen van deze verandering en positief zijn over de nieuwe sitiuatie?

Aanpak

Als eerste zijn er diverse gesprekken gevoerd met de klant om de situatie objectief in kaart te brengen. Daarna zijn er assessments afgenomen onder de betrokken medewerkers. Dit resulteert in een duidelijk vertrekpunt en een nulmeting.

Hieruit kwamen verschillende ontwikkelthema’s naar voren, er was ontzettend veel behoefte om te groeien en te leren. Op basis van het vertrekpunt en de gestelde doelen hebben wij een ‘blended learning’ traject ontwikkeld. We wilden de medewerkers, in lijn met organisatie verandering, meer verantwoordelijkheid geven. Medewerkers konden zelf, door gesprekken met hun leidinggevenden, kiezen wat zij wilden ontwikkelen. Wij hebben een op maat gemaakte academy opgezet met vele keuzes. Denk hierbij aan face- to-face coaching, online werkvormen en groepstrainingen. Hierbij kwamen thema’s aan bod als: adviesvaardigheden, situationeel leidinggeven en persoonlijke effectiviteit.

Resultaat

De medewerkers zijn meer zelfsturend geworden. Ze nemen meer initiatief om zich te ontwikkelen op vlakken die voor hen relevant zijn. Ook zijn de medewerkers meer integraal gaan werken. Ze maken nu de verbinding tussen betrokken partijen en werken effectief samen voor de klant.

De leidinggevenden sturen gerichter aan. Zij delegeren de verantwoordelijkheid naar een passende medewerker en laten daarbij nu vertrouwen zien i.p.v. controlegedrag. Door deze effectieve verschuiving van verantwoordelijkheid hebben de leidinggevenden meer tijd en ruimte over om zich met strategie bezig te houden.

Inschrijven nieuwsbrief

* verplicht

We gebruiken Mailchimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie voor verwerking zal worden overgedragen aan Mailchimp. Lees hier meer over hoe Mailchimp met privacy om gaat.